Chính sách bảo mật của nhà cái Jun88

Nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho khách hàng và nhà cái, người chơi cần tuân thủ chính sách bảo mật khi tham gia cá cược.

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật bình luận

Khi khách hàng để lại bình luận trên trang chúng tôi sẽ lưu trữ và thu thập dữ liệu trong bình luận gồm địa chỉ IP của người dùng và trình duyệt để phát hiện và ngăn chặn spam.

Đa phương tiện – Media

Nếu bản tải tệp hay hình ảnh lên trang web Jun88, bạn cần tránh tải những ảnh có cơ sở dữ liệu được nhúng GPS vì khách hàng khác có thể tải về và lấy giữ liệu từ hình ảnh trên trang web.

Chính sách Cookies

Những thông tin về Cookies mà bạn nhập trên trang web Jun88 sẽ được chúng tôi lưu trữ trong một năm để giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần.

Nếu bạn đăng nhập chúng tôi sẽ lưu một cookies tạm thời dựa theo trình duyệt và sẽ được xóa bỏ khi bạn đóng trình duyệt. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào của bạn thay vì giữ chúng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký tài khoản trên Jun88, chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào. Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.